Νέο καταστατικό

Μαΐ 24
Twitter Facebook Post in Aeroclub

Τροποποιημένο Καταστατικό Του Αθλητικού Σωματείου
«ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ»

Νέα κωδικοποίηση και γενική τροποποίηση των άρθρων για την προσαρμογή στην αθλητική νομοθεσία

Δείτε εδώ το Νέο Καταστατικό της Αερολέσχης Δεκελείας

Comments are closed.